Kårstyrelsen

Sekreterare
0150-783 37
070-238 20 74
Ordförande
 
070-376 54 20
Ledamot
0150-516 75
070-942 98 72
Ledamot
 
070-939 31 15
Vice ordförande
0150-101 28
070-300 81 31
Kassör
0150-183 84
070-834 88 54
Ledamot
 
072-502 72 11
Ledamot
 
 
Ledamot
 
070-483 68 92
Ledamot
0150-516 75
 
Ledamot
070 - 654 27 23