Rover

Du blir roverscout när du är 19-25 år och för första gången finns det ingen ledare i din kår som stöttar dig och dina patrullkompisar.

Vi har en ny hemsida!

.

OBS Vi har bytt till en ny hemsida! Denna sida uppdateras inte. För aktuell information, anmälningar etc., gå till den nya sidan https://katrineholm.scout.se

Den här sidan fungerar nu som historiskt arkiv, och du kan även hitta vår första hemsida under Om oss - Gamla arkivet!

Om oss

.

alder-rover

Åldersgruppen från 19 år och uppåt kallas roverscout.

Vi har ingen särskild avdelning med roverscouter i vår kår, utan vi fortsätter i laget Knappast tillsammans med utmanarna, och/eller är ledare i någon avdelning med yngre scouter.
Ibland finns det särskilda aktiviteter för roverscouter i Södermanland, eller på andra håll i Sverige, som de i den här åldersgruppen kan åka på.