Avdelningar

.

Varje avdelning består av patruller (små grupper). I en patrull är det mellan fem och åtta medlemmar.
I patrullen får man som scout möjlighet att träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla.

Klicka på ett namn nedan för att gå direkt till avdelningens sidor!

Ålderssymbol Familjescout

Familjescouter

Familjescouterna – varannan söndag 10:00-12:00

Ålderssymbol-Spårare

Spårare (8-9 år)

Rävungarna – måndagar 18:00-19:30

Björnungarna – tisdagar 18:00-19:30

Vargungarna – torsdagar 18:00-19:30

Ålderssymbol-Upptäckare

Upptäckare (10-11 år)

Skogstrollen – tisdagar 18:30-20:00

Skogsrövarna – onsdagar 18:30-20:00

Ålderssymbol-Äventyrare

Äventyrare (12-14 år)

Rovfåglarna – torsdagar 18:30-20:30

Vilddjuren – varannan söndag 16:00-18:00 (bredare åldersspann)

Ålderssymbol-Utmanare

Utmanare (15-18 år)

Knappast – fredagar 19:30-

Ålderssymbol-Rover

Rover (19-25 år)

Knappast – fredagar 19:30-