Långsiktig plan

.

I den långsiktiga planen beskriver vi vad vi satsar på i vår verksamhet på sikt.
Den långsiktiga planen beslutas på kårstämman, där alla medlemmar har rösträtt.

 1. Scoutprogrammet

  Programmet ska präglas av äventyr, gemenskap och friluftsliv. Vi utvecklar ständigt vårt sätt att tillämpa scouternas program och som en del av detta scoutmetoden.

 • * Vi vill att scouterna ska utvecklas till förebilder
 • * Vi vill överträffa scouternas förväntningar i varje möte
 1. Genom detta vill vi bidra till att skapa en bättre värld. Målet är att alla scouter ska utvecklas som människor för att bli redo för livet och själva bidra till en bättre värld.

 2. Organisering och rekrytering

  Katrineholms Scoutkår skall bedriva verksamhet för alla scoutgrenar. Vi arbetar med rekrytering av nya scouter och ledare för att ge så många som möjligt chansen att uppleva scouting. Vi vill ha så många avdelningar som möjligt, beroende på tillgång till lokaler, material, ledare etc. Vi vill ha minst tre spåraravdelningar, två upptäckaravdelningar, två äventyraravdelningar och ett utmanarlag. När behov och möjlighet finns provar vi att anordna verksamhet i nya former.

 • * Vi vill att fler ska få uppleva scouting

 • Vi vill ha mångfald i vår verksamhet. Vi vill också ha en jämn könsfördelning i scoutkåren.

 1. Läger och äventyr

  Varje år erbjuds alla scouter möjlighet till mindre eller större lägerupplevelser. Därutöver uppmuntrar vi och stöttar genomförande av och deltagande i lokala, nationella och internationella scoutäventyr.

 2. Ledare

  Vi vill att varje avdelning ska ha minst en ledare per patrull, och att det skall finnas både manliga och kvinnliga ledare på varje avdelning.
  Kåren skall ge sina ledare möjlighet att utvecklas, bland annat genom att delta i olika ledarutbildningar.
  Kåren skall skapa sammanhållning och trivsel för sina ledare.

 3. Scoutgården, Scoutstugan, material

 4. Kåren skall förvalta, förbättra och utveckla sina fastigheter och sitt material för scoutaktiviteteter av olika slag.

 5. Extern information

  Vi vill ge en positiv och rättvisande bild av vår verksamhet genom att ”synas” i såväl traditionella som sociala media, på vår hemsida samt vid olika externa aktiviteter.

 6. Hållbar utveckling

  Vid inköp, resor, transporter etc. strävar vi efter att minimera miljöpåverkan och orättvisor genom att försöka välja ekologiska, närproducerade, miljömärkta och/eller rättvisemärkta alternativ.

 7. Fastställd på kårstämma 7 mars 2016.
Långsiktig plan 2016-03-14 72.12 KB