Utbildning

.

Här finns information om aktuella utbildningar för alla ledare och andra som vill lära sig något nytt.

Läs mer om Scouternas utbildningar på Scouternas folkhögskola!

Läs särskilt om utbildning för scoutledare på Ledarskapsön!

Folkhögskolans kurskatalog hittar du här!

Trygga Möten är den kurs som är obligatorisk för alla som är ledare i en scoutavdelning, styrelseledamöter och övriga som regelbundet är med i scoutverksamheten med barn/ungdomar. Den syftar till att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning och att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker. Kursen går bland annat igenom hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten.

Aktuellt just nu

17-18 november: Leda Scouting anordnas i Katrineholm.