Verksamhetsplan för år 2018

I den aktuella verksamhetsplanen beskriver vi vad vi satsar på i vår verksamhet under året.
Verksamhetsplanen beslutas på kårstämman, där alla medlemmar har rösträtt.

   1. Verksamhetsomfattning

    Katrineholms Scoutkår skall bedriva verksamhet för alla scoutgrenar, inklusive anpassad verksamhet för barn/ungdomar med särskilda behov, samt familjescout­verksamhet för yngre barn tillsammans med vuxna..
    Antalet avdelningar per gren beror på hur många barn och ungdomar vi har samt ledartillgång.

   2. Programinriktning

    Programmet ska präglas av äventyr, gemenskap och friluftsliv. Vi satsar särskilt på att öka kvaliteten i scoutverksamheten genom att utveckla vårt sätt att tillämpa scouternas program och som en del av detta scoutmetoden.
    Programmet skall utvecklas i varje avdelning, i samverkan mellan avdelningarna och genom gemensamma kåraktiviteter.
    Äventyrarscouterna skall genomföra en skidresa till Borlänge/Romme. Utmanarscouterna skall fortsätta med traditionen med Knappast-bal på hösten. Vi slutför arbetet med en plan för utveckling av vår sjöverksamhet.

   3. Läger

    Upptäckarscouter och äldre deltar i DUST-lägret.

   4. Övriga kårgemensamma evenemang

   5. Sankt Georgsdagen firas traditionellt, måndag 23 april.Scoutkåren ansvarar för Valborgsmässofirandet vid Djulö. Kårhajk för alla avdelningar genomförs 26-27 maj. Kårhajk för alla avdelningar genomförs 26-27 maj.
   1. Ledare

    Kåren skall sträva efter att varje avdelning har minst en ledare per patrull, och att det skall finnas både manliga och kvinnliga ledare på varje avdelning.
    Kåren skall ge sina ledare möjlighet att utvecklas, bland annat genom att delta i olika ledarutbildningar.
    Kåren skall skapa sammanhållning och trivsel för sina ledare. Minst en ledarvårdande aktivitet med trivselinriktning och en utbildningsaktivitet skall genomföras under året.

   2. Rekrytering

    Rekrytering av barn, ungdomar och vuxna skall genomföras i samband med höstterminsstarten, samt vid behov genom ytterligare särskilda insatser.
    Vi går vidare med att som del av en internationell rörelse arbeta för att på lokal nivå nå fler människor med utländsk bakgrund. Vi fortsätter att följa upp skäl till att medlemmar slutar, som underlag för att kunna göra en bättre verksamhet som lockar ännu fler.

   3. Scoutföräldrar

    Kåren skall rekrytera och engagera föräldrar i scoutarbetet bland annat genom att styrelsen medverkar vid terminsstarten samt genom uppföljning av föräldrarnas intresseanmälningar.

   4. Inkomstkällor

    Kåren skall under 2018 bedriva uthyrning av kanoter i egen regi.
    Kåren skall förvalta och utveckla de nuvarande inkomstkällorna vilka förutom bidrag är:
    engagemang i majblommeförsäljningen, valborgsfirandet, julmarknad med julförsäljning, samt eventuell sponsring.
    Kåren kan hyra ut sina lokaler till ändamålsenlig verksamhet.

   5. Scoutgården och Scoutstugan

    Kåren skall förvalta och förbättra sina fastigheter.

   6. Extern information

    Kårstyrelsen skall bevaka att vi ”syns” på ett positivt sätt i media.
    Speciell fokus skall läggas på läger och andra kåraktiviteter.
    Scoutkårens hemsida utvecklas vidare.

    Verksamhetsplan 2018 2018-04-05 107.61 KB